Kursöversikt

  • Statistik A1/A

bilder på data till canvas a1.png

Välkommen till kursen!

Kursen Statistik A1 är 15 hp och utgör första halvan av kursen Statistik A, som är 30 hp. Denna kurssajt i Canvas är för båda dessa kurser. Aktuell kursplan är Statistik A1 (respektive Statistik A).

Schemat till de olika momenten hittar ni via länkarna nedan. Under vissa aktiviteter kommer klassen att delas upp i två mindre grupper.

Uppdelningen i lektionsgrupper görs.....

 

Schema mom 1-4  (pdf)

Schema mom 3-4 (pdf)


Kursen startar den 20 mars kl 10.15-12 samt 13.15-15 i NAT.D.410

 

Vi startar kursen med fyra timmar i sal. Dessa timmar kommer att ägnas åt:

  • Kursintroduktion. Här kommer kursens innehåll, schema och pedagogiska upplägg att presenteras. Övrig viktig information kring kursen kommer också att presenteras. Innan kursintroduktionen är det bra om ni har bekantat er med Canvas-sidan. (Ni ges tillgång till canvas-sidan då ni har registrerat er på kursen, vilket kan göras någon vecka innan kursen startar. Se information i Välkomstbrevet.)

  • Efter kursintroduktionen kommer det att vara en föreläsning om de olika stegen i en statistisk undersökning, dvs undersökningsmetodik (Föreläsning 1). Åhörarkopior till föreläsningen kommer att finns tillgängliga via fliken Moduler.

  • Den sista passet är beskrivande statistik (Föreläsning 2). Föreläsningen handlar om hur man kan använda diagram samt beskrivande mått för att sammanfatta ett datamaterial. Det mesta kommer att vara en repetition av era gymnasiekunskaper i statistik. Under onsdagen kommer ni att få använda Excel för skapa dessa diagram samt att beräkna de olika måtten. (Som student har ni fri tillgång till Excel via Microsoft 365.)

Anledningen till att vi börjar kursen med fyra intensiva timmar är för att tidigt definiera upp det "språk" vi kommer använda oss av under kursen. Under tisdagen och onsdagen kommer ni att få arbeta med olika uppgifter för att öva, reflektera samt diskutera innehållet kopplat till Föreläsning 1 och 2. Under dessa dagar kommer ni även ges en introduktion till de programvaror (Excel och Minitab) som kommer att användas under kursen.

De flesta lärandeaktiviteter kommer att vara på Campus, men vissa aktiviteter såsom frågestunder och handledning kommer att ske online via verktyget Zoom. Zoom för studenter - en guide

För att komma åt mer än denna kursöversikt behöver du registrera dig på kursen. Denna kurssajt i Canvas är gemensam för hela Statistik A1 och moduler tillhörande de olika momenten kommer att öppnas upp allt eftersom.

Vi tillämpar självregistrering på denna kurs. Självregistreringen öppen mellan den 13-20 mars. Om du har frågor angående registrering kan du kontakta vår studieadministratör Katarina Kempe.

Viktig information inför kursstart hittar du i välkomstbreven:

  • Välkomstbrev för Statistik A1, 15hp.

Om du har några frågor inför kursstarten kan du kontakta XXX (xxx@umu.se), kursansvarig för kursen.