Kursöversikt

Statistik A1

bilder på data till canvas a1.png

Välkommen till kursen!

Kursen Statistik A1 är 15 hp och utgör första halvan av kursen Statistik A, som är 30 hp. Denna kurssajt i Canvas är för båda dessa kurser. Aktuell kursplan är Statistik A1 (respektive Statistik A).

Denna kurssajt används även för kursen Statistik för programmet i filosofi och samhällsanalys, 7,5hp. De studenter som läser denna kurs läser enbart det som på denna sajt kallas för Moment 1. Därutöver har studenterna ett obligatoriskt seminarium à 0,5 hp.

P.g.a de restriktioner som följer av rådande pandemi som kommer vårens kurs att genomföras som en online-kurs. Det innebär att all undervisning och examination sker med digitala-verktyg. Föreläsningarna och lektionerna kommer att ske via Zoom och kommer inte att spelas in.

Kursen startar den 18 januari kl 09.30 i ett "mötesrum" i Zoom. Länk till mötesrummet finns i schemat (se nedan). 

Viktig information inför kursstart hittar du i Välkomstbrevet.

Schema moment 1 & 2

Schema moment 3 & 4

Om du har några frågor inför kursstarten kan du kontakta Jessica Fahlén, kursansvarig.

Vi tillämpar självregistrering på denna kurs.

För studenterna som läser någon av kurserna Statistik A1 eller Statistik A är självregistreringen öppen mellan den 11-18 januari. Frågor eller funderingar angående registrering kan du kontakta vår studieadministratör Katarina Kempe.

För studenterna som läser kursen Statistik för programmet i filosofi och samhällsanalys är självregistreringen öppen mellan 11-24 januari. Frågor kring registrering mm görs till studieadmin.idesam@umu.se

Denna termin läses kursen av studenter från två olika program: Civilekonomprogrammet och Programmet i filosofi och samhällsanalys. Några studenter läser också kursen som fristående kurs. Sammanlagt är det ca 170 studenter på kursen.

För att komma åt mer än denna kursöversikt behöver du registrera dig på kursen.