Kursöversikt

Välkomna till Moment 1 på Företagsekonomi B Finansiering

Momentet syftar till att ge kunskaper kring grundläggande begrepp, teorier och metoder inom finansiering. Fokus är på anskaffning och nyttjande av finansiella resurser. Detta inkluderar bland annat metoder för analysering av investeringsbeslut och räntor. Momentet behandlar även hur företagets kapitalstruktur påverkas av finansiella beslut. Dessutom syftar momentet till att utveckla förståelse och kunskap om koncepten för avkastning och risk vid investeringsbeslut.

Länk till kursplanen

Länk till schemat

Inför denna kurs så förutsätter vi att deltagare har matematikkunskaper motsvarande matematik A,B och C från gymnasiet (Matematik 1- 3b/3c i det nya systemet). Behöver du fräscha upp dina kunskaper så titta här för kursernas innehåll. Vill du repetera ytterligare så använd valfri grundläggande matematikbok som behandlar områdena som beskrivs på hemsidan ovan. Det finns även bra arbetsmaterial på https://www.khanacademy.org. Det är särskilt viktigt att ha koll på potenser, andelar, algebra, linjära samband, sannolikhetslära, olika typer av polynom och ekvationer samt normalfördelning och standardavvikelser. Detta ingår i förkunskapskraven för antagning. Vi kommer att jobba med detta under kursens gång så om du är lite rostig så är det ingen fara!

För att få tillgång till material utöver denna kursöversikt behöver du vara registrerad på kursen. Material hittar du då huvudsakligen under moduler.
Ställ gärna frågor i diskussionstrådarna under varje modul.

Lärare: Anna Thorsell

profile.jpg