Kursöversikt

Statistik A1

bilder på data till canvas a1.png

Välkommen till kursen!

Kursen Statistik A1 är 15 hp och utgör första halvan av kursen Statistik A, som är 30 hp. Denna kurssajt i Canvas är för båda dessa kurser. Aktuell kursplan är Statistik A1 (respektive Statistik A).

Kursen startar den 30 augusti kl 10.00 i ett "mötesrum" i Zoom. Länk till mötesrummet finns i schemat (se nedan). 

Zoom för studenter - en guide

Länkar till scheman för de kursens olika moment hittar du här allt eftersom de publiceras.

Schema moment 1 & 2

Schema moment 3 & 4

Denna termin läses kursen av studenter från fyra olika program: Programmet i statistik och data science (SDS), Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik (HLP), Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management (SMP) samt Politices kandidatprogrammet (PolKand). Några studenter läser också kursen som fristående kurs (FK). Sammanlagt är det ca 170 studenter på kursen.

De flesta av lektionerna och seminarierna kommer ni studenterna att vara uppdelade utifrån vilket program ni går. Om du är en av dem som läser kursen som fristående kurs så kommer du att få vara på samma lektioner som något av programmen HLP, SMP eller PolKand.

Information med anledning av Covid-19  - Håll er uppdaterade!

I korthet gäller (se https://www.umu.se/covid-19/)

September 

 • Undervisning för andra studenter än nybörjarstudenter på program genomförs med digitala inslag så långt det går.
 • Examination för alla studenter genomförs digitalt eller på andra sätt än genom salstentamen så långt det går.
 • Undvik att vistas i universitetets lokaler om det inte är nödvändigt.
 • Håll avstånd till andra om du måste befinna dig i lokalerna.

Oktober:

 • Från och med den 30 september kommer campusundervisning att möjliggöras för alla campusstudenter. Respektive institution avgör hur det kommer gå till.
 • Det kommer det fortfarande finnas begränsningar i antalet personer per sal och krav på att hålla avstånd. Så även om ambitionen är att erbjuda mer undervisning på plats kan vissa utbildningar ändå ha behov av att genomföra delar av utbildningen digitalt.
 • Examination för alla studenter genomförs digitalt eller på andra sätt än genom salstentamen så långt det går.
 • Studenter som arbetar i grupper utanför lärarledda undervisningssituationer bör hålla sig till samma grupp hela tiden och i så små grupper som möjligt (rekommendation max 7)


Undervisningens upplägg under denna kurs:

Baserat på studentgruppens storlek (170 st) så har vi fattat följande beslut rörande kursens upplägg och genomförande:

 • Alla föreläsningar kommer att ske digitalt (live via Zoom). Ingen föreläsning kommer att spelas in.
 • Under lektionerna delas studenterna in i fyra stycken lektionsgrupper (programvis). Endast gruppen bestående av nybörjarstudenterna på Programmet i statistik och data science kommer att ha sina lektioner på Campus. Övriga lektionsgrupper är för stora (fler än 30 studenter ) för att det ska vara praktiskt genomförbart att kunna ha lektioner på campus. Vi skulle behöva boka hörsalar för att kunna hålla corona-avstånd. Att ha lektioner i hörsal innebär att vi lärare inte kan gå runt och besvara era frågor. Grupp 2-4 måste därför, av pedagogiska anledningar, ha sina lektioner digitalt under hela kursen,
 • Examinationen på Moment 1 och Moment 3 kommer att vara digitala. Det betyder att salstentamen ersätts med hemtentamen. (Eventuellt blir omtentan på Mom 3 i skrivsal.)

För att komma åt mer än denna kursöversikt behöver du registrera dig på kursen. Denna kurssajt i Canvas är gemensam för hela Statistik A1 och moduler tillhörande de olika momenten kommer att öppnas upp allt eftersom.

Vi tillämpar självregistrering på denna kurs. Självregistreringen öppen mellan den 23-30 augusti. Om du har frågor angående registrering kan du kontakta vår studieadministratör Katarina Kempe.

Viktig information inför kursstart hittar du i välkomstbreven:

Om du har några frågor inför kursstarten kan du kontakta Jessica Fahlén, kursansvarig.