Kursöversikt

  • Statistik A1/A

bilder på data till canvas a1.png

Välkommen till kursen!

Kursen Statistik A1 är 15 hp och utgör första halvan av kursen Statistik A, som är 30 hp. Denna kurssajt i Canvas är för båda dessa kurser. Aktuell kursplan är Statistik A1 (respektive Statistik A).

Under hösten läses kursen av studenter från fyra olika program: Programmet i statistik och data science (SDS), Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik (HLP), Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management (SMP) samt Politices kandidatprogrammet (PolKand). Några studenter läser också kursen som fristående kurs (FK). Sammanlagt är det ca 130-140 studenter på kursen.

Ett preliminärt schema hittar ni via länken nedan. Schemat kommer att snyggas till i augusti. Som ni kan se kommer vi att dela upp klassen i 4-5 mindre grupper under lektionerna. Detta görs för att vi lärare ska ha möjlighet att gå runt och hjälpa alla under lektionerna, samt för att ni ska rymmas i lokalen vid de tillfällen som lektionerna sker i datorsal.

Uppdelningen i lektionsgrupper kommer utgå från programtillhörighet i den mån det är möjligt. Hur väl vi lyckas med programuppdelningen beror på hur stora de olika program-kullarna är. Detta vet vi först när kursen startar.

Schema mom 1-4

Kursen startar den 29 augusti kl 10.15 i Hörsal G i Humanisthuset. En karta till hörsalen hittar ni via denna länk.  

Vi startar kursen med fyra timmar i sal. Dessa timmar kommer att ägnas åt:

  • Kursintroduktion. Här kommer kursens innehåll, schema och pedagogiska upplägg att presenteras. Övrig viktig information kring kursen kommer också att presenteras. Innan kursintroduktionen är det bra om ni har bekantat er med Canvas-sidan. (Ni ges tillgång till canvas-sidan då ni har registrerat er på kursen, vilket kan göras någon vecka innan kursen startar. Se information i Välkomstbrevet.)

  • Efter kursintroduktionen kommer det att vara en föreläsning om de olika stegen i en statistisk undersökning, dvs undersökningsmetodik (Föreläsning 1). Åhörarkopior till föreläsningen finns tillgängliga via fliken Moduler.

  • Den sista passet är beskrivande statistik, Föreläsning 2. Föreläsningen handlar om hur man kan använda diagram samt beskrivande mått för att sammanfatta ett datamaterial. Det mesta kommer att vara en (välbehövlig) repetition av era gymnasiekunskaper i statistik. Under onsdagen kommer ni att få använda Excel för skapa dessa diagram samt att beräkna de olika måtten. (Som student har ni fri tillgång till Excel via Office 365.)

Anledningen till att vi börjar kursen med fyra timmar är för att vi snabbt ska definiera upp det "språk" som vi kommer att använda oss av under kursen. Under tisdagen och onsdagen kommer ni att få arbeta tillsammans med olika övningsuppgifter för att öva, reflektera och diskutera innehållet i Föreläsning 1 och 2.

De flesta lärandeaktiviteter kommer att vara på Campus, men vissa aktiviteter såsom frågestunder och handledning kommer att ske online via verktyget Zoom. Zoom för studenter - en guide

För att komma åt mer än denna kursöversikt behöver du registrera dig på kursen. Denna kurssajt i Canvas är gemensam för hela Statistik A1 och moduler tillhörande de olika momenten kommer att öppnas upp allt eftersom.

Vi tillämpar självregistrering på denna kurs. Självregistreringen öppen mellan den 22-29 augusti. Om du har frågor angående registrering kan du kontakta vår studieadministratör Katarina Kempe.

Viktig information inför kursstart hittar du i välkomstbreven:

Om du har några frågor inför kursstarten kan du kontakta Jessica Fahlén, kursansvarig.