Kursöversikt

Statistik A1

bilder på data till canvas a1.png

Välkommen till kursen!

Kursen Statistik A1 är 15 hp och utgör första halvan av kursen Statistik A, som är 30 hp. Denna kurssajt i Canvas är för båda dessa kurser. Aktuell kursplan är Statistik A1 (respektive Statistik A).

Kursen startar den 31 augusti kl 10.15 i ett "mötesrum" i Zoom. Länk till mötesrummet finns i schemat (se nedan). 

Viktig information inför kursstart hittar du i Välkomstbrevet.

 

Länkar till scheman för de kursens olika moment hittar du här allt eftersom de publiceras.

Schema moment 1 & 2

Schema moment 3 & 4

Denna termin läses kursen av studenter från fyra olika program: Programmet i statistik och data science, Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik, Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management samt Politices kandidatprogrammet. Några studenter läser också kursen som fristående kurs.

De flesta av lektionerna och seminarierna kommer ni studenterna att vara uppdelade utifrån vilket program ni går. Om du är en av dem som läser kursen som fristående kurs så kommer du att få vara på samma lektioner som Programmet i statistik och data science.

För att komma åt mer än denna kursöversikt behöver du registrera dig på kursen. Denna kurssajt i Canvas är gemensam för hela Statistik A1 och moduler tillhörande de olika momenten kommer att öppnas upp allt eftersom.